Biuro Podróży Omega

05 – 200 Wołomin

Ul. Mickiewicza 10

NIP: 125-036-51-40

 

Wpłaty za rezerwacje dokonane w biurze Omega można dokonać przelewem na nasz rachunek bankowy:

Omega,

ul. Mickiewicza 10

05–200 Wołomin

 

Bank Santander

Nr rachunku bankowego: 70 1090 1870 0000 0001 1530 1493